Hala magazynowa

RODZAJE MAGAZYNÓW I ICH PRZEZNACZENIE

Magazyn jest obiektem przemysłowym przeznaczonym do przechowywania zapasów, czyli różnego rodzaju produktów i towarów, stanowiącym niezwykle istotny element łańcucha logistycznego. Hale magazynowe umożliwiają bowiem składowanie wszelkich nadwyżek towaru, w celu późniejszego dostarczenia ich do hurtownika lub bezpośrednio do klienta docelowego.

Przechowywanie zapasów oraz wyrobów gotowych dostarczonych przez producenta nie jest jedyną funkcją magazynu. W ujęciu spedycyjnym pełni on rolę miejsca przeładunku oraz obszaru przetrzymywania towaru w przypadku, gdy klient nie dysponuje wystarczająco dużą powierzchnią do odbioru całego zamówienia. Patrząc na magazyn pod kątem dystrybucji, można dodać również funkcję dostawczą lub wysyłkową.

Podział magazynów ze względu na ich przeznaczenie

Można wyróżnić 3 podstawowe grupy magazynów w zależności od ich przeznaczenia:

  • przemysłowe – ich zadaniem jest zapewnienie ciągłości produkcji i zbytu, przechowują produkty z fabryk;
  • dystrybucyjne (handlowe) – zapewniają rozdział towarów oraz ciągłość procesów zaopatrzenia detalicznego i konsumpcji;
  • rezerwowe – służą do przechowywania zapasów przez dłuższy okres, mogą być również wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych.

Klasy magazynów, czyli podział według standardów

Magazyny, podobnie jak hotele, czy restauracje, posiadają specjalne oznaczenia, które określają ich jakość. Podstawowy podział to magazyny zaawansowane technologicznie i spełniające określone standardy, czyli klasy „A”, „A+” i „A++” oraz magazyny, które nie muszą spełniać żadnych specjalnych wymagań, czyli klasa „B”.

W przypadku magazynów typu „A” wymagania są wysokie i dotyczą cech takich jak:

  • wysokość składowania od 8 do 10m;
  • ogrodzony i chroniony teren;
  • bliskość szlaków komunikacyjnych
  • wyposażenie m.in. w tryskacze, wentylację, czujniki dymu.

Jak łatwo można się domyślić, hale magazynowe klasy „A++” prezentują już niesamowicie wysoki, światowy poziom, posiadając jeszcze większą wysokość składowania, monitoring oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne.

Podział magazynów ze względu na ich konstrukcję

Jednym z bardziej popularnych sposobów podziału magazynów to podział ze względu na typ konstrukcji. Można wyróżnić:

  • magazyny otwarte – zazwyczaj najtańsze w użytkowaniu, nie posiadają zadaszenia, a na ich terenie mogą być przechowywane wyłącznie materiały i produkty odporne na działanie czynników atmosferycznych;
  • magazyny zamknięte – są to całkowicie zabudowane hale magazynowe, naziemne lub podziemne, przystosowane do przechowywania nawet najbardziej wymagających produktów;
  • magazyny półotwarte – stanowią rozwiązanie pośrednie pomiędzy dwoma poprzednimi, są to różnego rodzaju szopy lub wiaty, które mogą stanowić stałą lub tymczasową konstrukcję.

Inne kryteria podziału obiektów magazynowych

Magazyny można dzielić na rodzaje na bardzo wiele różnych sposobów, w zależności od uwzględnionego kryterium. Pozostałymi często stosowanymi podziałami magazynów są podział ze względu na wysokość składowania (niski, średni i wysoki skład), przechowywane produkty (spożywcze, budowlane, chłodnie, mroźnie i inne), stopień mechanizacji, wielkość czy długość użytkowania.

Istnieją również specjalne hale magazynowe do przechowywania materiałów niebezpiecznych, towarów sypkich (silosy na zboże) oraz cieczy. 

Ilość i różnorodność magazynów pozwala dzielić je w zasadzie w nieskończoność, uwzględniając różne kryteria, jednak niezależnie od typu magazynu, podstawową jego funkcją i przeznaczeniem, które musi spełniać, jest składowanie zapasów produktów i towarów.