EOQ Ekonomiczna Wielkość Partii

Ekonomiczna Wielkość Partii to metoda, która ma na celu ułatwić zarządzanie zapasami łańcucha dostaw. Dana wielkość partii zostaje ustalona za pomocą modelu, który ją optymalizuje. Podczas wykonywanych obliczeń są brane pod uwagę takie wartości jak koszty zamówienia, popyt, koszty magazynowania i transportu.

Dzięki wykorzystaniu wspomnianego modelu ekonomicznej wielkości zamówienia przedsiębiorstwo może zaplanować, ile dostaw, w jakiej ilości i co jaki czas będzie otrzymywać. Przykładowo wynik może świadczyć o konieczności zamawiania 10 palet EURO co tydzień, ponieważ ich optymalne zużycie właśnie tyle wynosi. Obliczeń dokonuje się z wykorzystaniem ogólnie dostępnego wzoru.

Wspomniany model zakłada, że za jego pomocą na bieżąco będą uwzględniane zmiany popytu, który będzie w pełni zaspokojony, cykl dostaw będzie stały i przewidywalny, a zapasy będą tyczyły się jednego rodzaju towarów.

Tworząc EOQ, trzeba również wyznaczyć tzw. punkt ponownego zamówienia. Jego założeniem jest, że aktualnie posiadane zapasy pokryją zapotrzebowanie do momentu przyjścia następnej dostawy.

Cześć informacji pochodzi z leksykonu e-promag.pl