Co to jest logistyka dystrybucji?

Definicja logistyki dystrybucji wydaje się być prosta – jest to ciągły i sprawny przepływ gotowych towarów z magazynu od producenta bądź też pośrednia do odbiorcy końcowego – konsumentów.
Na pierwsze rzut oka wydaje się to niczym szczególnie trudnym. Jednak sama realizacja to ciężka praca. W szczególności, gdy uwzględnimy tutaj sprzęty: wózki widłowe, bramy przemysłowe, system logistyczne, pracowników, która wpływa na jakość i efektywność pracy całego magazynu.
Niegdyś – w latach 60 i 70, większość przedsiębiorstw, zaczynając od Stanów Zjednoczonych
na Japonii kończąc – skupiano się przede wszystkim na dystrybucji, rozumianej jako transport, pracy magazynu oraz kontroli przepływów produktów (tutaj wchodziła kontrola zapasów oraz możliwość pakowania). Te wszystkie czynniki wpływają na skuteczne dostarczania wyrobów dla konsumentów. Systemy informatyczne dla logistyki dopiero się kształtowały, był to czas ogromnych przemian, które wpłynęły na dzisiejszą pracę w logistyce.
Koszty transportu
Zwrócono szczególną uwagę na związek kosztów zapasu i kosztów transportu, które są zagadnieniem trochę bardziej rozbudowanym i są związane z ładunkiem surowców, materiałów, czy towarów. Wtedy też powstały relacje tradeoffs, które pozwalały na obniżenie kosztu całkowitego. Jednak zauważono również problem kosztu alternatywnego – pozbycie się towaru z jednej części magazynu, może wpłynąć znacząco na drugi. Zaczęto szukać oszczędności, m.in w manipulcji materiałów, czy nawet obsłudze klienta.